top of page

Printtivalmiste

tuotanto

CAM
Asiakkaan tiedostojen työstäminen tuotannolliseen muotoon on yksi tärkeimmistä piirilevyvalmistuksen vaiheista.Tässä vaiheessa tehdään tuotannollistamisen tarkistus ja samalla määräytyy panelointi, mahdolliset lisämerkinnät, reikäkoot ja lukuisa joukko muita teknisiä seikkoja. Tiedostoista saattaa löytyä myös suunnitteluvirheitä jotka jo tässä vaiheessa löytyessään estävät asiakkaalta turhien kustannusten syntymistä ja ajan hukkaantumista.

Valotus
Kuvionsiirtoa varten tulostetaan tuotantoa varten työfilmit. Kuvassa Orbotechin filmiplotteri. Normaalisti huoneessa on erikoisvalaistus päällä jottei valoherkkä filmi reagoi siihen ei toivotulla tavalla.

Syövytys
Syövytyslinjan jälkeen piirilevyssä tulee ensimmäistä kertaa esille asiakkaan suunnittelemat johdinkuviot.

suunnittelupalvelu.jpg

Kemialliset prosessit

Piirilevyn valmistukseen tarvitaan useita erillisiä kemiallisia tai elektrolyyttisiä käsittelyjä. Heti alussa (2 krs levyt) porauksen jälkeen kasvatetaan metallointi läpivienteihin. Myöhemmässä vaiheessa kasvatetaan lopullinen kuparointi sekä läpivienteihin että top ja bottom puolille. Kerroslevyissä on omat lisä vaiheensa eli mm. ruskeaoksidointi ja desmear. Kuvassa yhden tuotantovaiheen PAL linja.

Loppupinnoitus

Loppupinnoitettavat levyt mikroetsataan ennen pinnoitusta, ja vaihtohtoisesti tinataan joko lyijyttömällä tai joissakin tapauksissa lyijyllisellä kastotinalla.

Testaus

Flying probe sähköinen testaus (MICROCRAFT EMMAt) sopivat hyvin protojen ja piensarjojen sähköisen toiminnan testaamiseen.

bottom of page