top of page
Printti-ympäristöarvot.jpg

SFS-EN ISO 14001-sertifioitu ympäristöjärjestelmä

Laatu

Piirilevy sinällään on hyvin yksinkertaisen näköinen tuote. Mutta harva todella tietää kuinka paljon eri työvaiheita sen tuotannossa on. Tavallinen 2-kerroslevy sisältää kymmeniä eri työvaihetta.

Yleensä on niin, että mitä enemmän on eri työvaiheita, sen suurempi on riski että jotain menee vikaan. Hyvä laaduntuottokyky edellyttääkin hyvää valmistuslaitteiden ja prosessikemiankin tuntemusta. Korkea ja pitkällä ajalla stabiili laatu on piirilevyalalla menestymisen edellytys. Tämän takaavat henkilöstömme aito sitoutuminen sekä toimintamme jatkuva kehittäminen. Olemme myös pystyneet investoimaan tuotantoteknologiaamme.

Pidämme huolta myös ympäristöstämme.

Tuotantomme tärkeimmät ympäristövaikutukset ovat tiedossa ja jatkuvassa seurannassa. Kehitämme näihin liittyen jatkuvasti toimintatapoja joilla pyrimme vähentämään entisestään ympäristökuormitusta.

Printtivalimiste-protopalvelu-piirilevy.

SFS-EN ISO 9001 
-sertifioitu laatujärjestelmä

ISO9001 Inspecta sertifikaatti

Laatujärjestelmä kattaa yrityksessämme tapahtuvan kaiken toiminnan. Laatujärjestelmämme muodostuu toimintaamme ohjaavista dokumentoiduista ohjeista ja niiden soveltamisesta sekä yrityksen organisaatiorakenteesta, prosesseista ja resursseista.

Laatujärjestelmämme perustuu laadun huomioon ottamiseen tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Periaatteenamme on että tuotantoketjun edellinen vaihe kokee seuraavan vaiheen asiakkaanaan. Valmistuslaadun, palvelulaadun ja toiminnan laadun tavoitteenamme on olla markkina-alueellamme paras.

Valmistuksessa korostamme virheitä ehkäiseviä toimenpiteitä, virheistä saatavan tiedon palautetta ja analysointia sekä korjaavia toimenpiteitä.

Materiaalitoimintojemme lähtökohtana on kiinteä yhteistyö valittujen toimittajien kanssa ja tätä toimintaa kehitämme pitkäjänteisesti. Materiaalivalinnoissa olemme sitoutuneet tiettyjen testattujen raaka-aineiden käyttöön.

Laatujärjestelmämme on rakennettu täyttämään ISO-9001 standardien vaatimukset toimintaamme soveltuvin osin ja sen toiminnan seuraamiseksi on sisäinen valvonta-järjestelmä. Sisäisellä valvonnalla seurataan laatujärjestelmän toimivuutta sekä ohjeiden ja toiminnan yhdenmukaisuutta. Valvonnalla saadaan tietoa järjestelmän toimivuudesta ja kehittämis-tarpeista. Valvonta tapahtuu ennalta laadittujen ohjelmien mukaisesti.

Laatutiedostojen avulla seuraamme asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tavoitteet asetetaan vuosittain yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Laatujärjestelmämme auditoidaan vuosittain ulkopuolisen instanssin toimesta.

SFS-EN ISO 14001 
-sertifioitu ympäristöjärjestelmä

ISO 14001 inspecta sertifikaatti

Yrityksemme ympäristö vaikutukset eivät ole merkittävät. Haluamme silti omalta osaltamme toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ja tuntea vastuumme myös ympäristöasioissa.

Sitoudumme jatkuvaan ympäristön parantamiseen ja pyrimme huomioimaan ympäristövaikutukset jo alkuvaiheista alkaen kun valitaan uusia raaka-aineita tuotantoon.

Materiaaleja lähetämme jatkuvasti kierrätykseen ja uusiokäyttöön.

Kannustamme työntekijöitä huomioimaan ympäristövastuunsa kaikilla organisaation tasoilla ja näin auttamaan meitä saavuttamaan ympäristöohjelman mukaiset päämäärät ja tavoitteet.

Päämääriä ympäristöohjelmassamme ovat:

  • raaka-aineiden, energian ja jätteiden määrän ja käytön vähentäminen

  • syntyvien jätteiden kierrättämisen tehostaminen

  • ympäristön viihtyisyyden huomioiminen

  • uusien hankkeiden ympäristövaikutuksien huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa

Ympäristöjärjestelmämme on rakennettu täyttämään ISO-14001 standardien vaatimukset toimintaamme soveltuvin osin ja sen toiminnan seuraamiseksi on sisäinen valvonta-järjestelmä.

Sisäisellä valvonnalla seurataan järjestelmän toimivuutta sekä ohjeiden ja toiminnan yhdenmukaisuutta. Valvonnalla saadaan tietoa järjestelmän toimivuudesta ja kehittämis-tarpeista. Valvonta tapahtuu ennalta laadittujen ohjelman mukaisesti.Laatujärjestelmämme auditoidaan vuosittain ulkopuolisen instanssin toimesta.

UL-hyväksyntä

file nr: E207362, hyväksytty +130º C

UL-lab.jpg

Printille on myönnetty oikeus valmistaa UL-standardin mukaisia piirilevyjä.

UL-merkintä on erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoille tarkoitettu turvallisuus- ja laatu- hyväksyntä. UL-hyväksyntä on myös takeena asiakkaalle tasalaatuisista tuotteista. UL-hyväksynnän myöntää PohjoisAmerikkalainen testaus ja sertifiointilaitos Underwriters Laboratories Inc. Tuotenäytteet on tarkoin testattu laboratoriossa ja ne vastaavat UL-turvallisuus- ja laatuvaatimuksia.

UL-hyväksyntä edellyttää aina hyväksyttyjen raaka-aineiden ja prosessiparametrien käyttöä tuotannossa. Näistä yhdessä muodostuu testattuja tuotekokonaisuuksia. Hyväksyntää kontrolloidaan UL:n suorittamilla pistotarkastuksilla tuotannossamme useita kertoja vuoden aikana ja laboratorioon lähetettävillä tuotenäytteillä.

Printillä on UL-hyväksyntä numero on E207362.

ULprintti.jpg

Printin UL merkintä

Valmmerk.jpg

Printin valmistajantunnus

bottom of page